( അല്‍ ഹദീദ് ) 57 : 1

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ ഒന്നും അല്ലാഹുവിനെ പ്രകീര്‍ത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവന്‍ അജയ്യനായ യുക്തിജ്ഞനുമാകുന്നു.

2: 33; 24: 41; 52: 48 വിശദീകരണം നോക്കുക.